Wat doen wij?

Samen met beroepsmusici, professionele muziekdocenten en leden van muziekscholen en (jeugd)orkesten organiseren wij muziekdagen voor jonge strijkers die één of meerdere jaren muziekles hebben. Tijdens deze dagen wordt gerepeteerd en de geoefende muziekstukken uitgevoerd, waarbij het plezier in het samen spelen voorop staat.
Dat we hierin geslaagd zijn blijkt uit de reacties van zowel spelers als ouders als hun (privé)docenten: er is voortuitgang in de spelkwaliteit waargenomen en er wordt (weer) met plezier geoefend.

De opgedane ervaringen van de eerdere strijkersdagen worden telkens ingebracht in het  volgende project. Wanneer de middelen toereikend zijn, bestaat het project uit twee delen: een halve dag ‘inzepen’ en na 3-4 weken een hele dag repeteren,  met afsluitend een uitvoering. Bij de reptities wordt niet alleen met het gehele orkest geoefend, maar ook per instrument (sectierepetitie). Zo ontstaat er een extra band tussen de orkestleden, die ook buiten de strijkersdagen voortgezet kan worden.
Elke strijkersdag kent ook een tutti-optreden. Hierbij spelen alle orkesten (twee of drie) én de docenten, de beroepsmusici en de ‘hulp’ouders gezamenlijk een stuk.

Voor wie doen wij dit? Er is een groep jonge spelers die later op hoog niveau muziek gaat maken. Vaak gaan zij tijdens of na de middelbare school naar het conservatorium. Er is een veel grotere groep die dit niveau (net) niet haalt of wil halen. Dit is de bron, waaruit later de amateurorkesten hun bezetting vandaan willen halen. Op die groep mikken wij met onze strijkersdagen.