Wie zijn wij

Bij de amateur symfonie- en strijkorkesten is al een aantal jaren een vergrijzing en een terugloop van het ledental aan de gang. Eén van de mogelijkheden om instroom van jeugdige leden te bevorderen is door jongeren al op vroege leeftijd in contact te brengen met medespelers en professionals. In aanvulling op de lessen op muziekscholen en bij privédocenten is het samen musiceren een waardevolle educatieve bijdrage om zowel het speelniveau te verhogen als de interesse voor het instrument te behouden.

Met dit als uitgangspunt worden sinds 2011 strijkersdagen in Brabant (regio Eindhoven) georganiseerd. Voor de organisatie van deze strijkersdagen en verdere uitbreiding naar andere delen van Zuid Nederland is in 2014 de stichting Zuid Nederlandse Strijkersdagen opgericht.