Onze projecten

Ons allereerste project was al in 2011. Samen met een muziekconsulent van Kunstbalie in Tilburg, de educatieafdeling van (toendertijd nog) Het Brabants Orkest en de afdeling muziek van het CKE heeft de FASO-commissie Jeugdbeleid in het voorjaar van 2011 een dag voor jonge strijkers georganiseerd. Met ruim zestig deelnemers was dit een groot succes. De reacties van de docenten van CKE, de musici van HBO, maar vooral van deelnemers en ouders deden ons besluiten om vooral door te gaan.

In 2012 en volgende jaren is de organisatie verder uitgewerkt en geoptimaliseerd. Zo werd een (halve) ‘inzeep’dag aan het programma toegevoegd, zo’n 3-4 weken tevoren. In 2015 werd dus in Brabant het 1e lustrum gevierd. Alle deelnemers tesamen mochten optreden in het voorprogramma van een middagconcert van philharmonie zuidnederland, het fusieorkest van Het Brabants Orkest en het Limburgs Symfonie Orkest: een optreden in een echte concertzaal!!

Eén van de professionele musici van philharmonie zuidnederland is ook docent aan Kumulus muziekschool in Maastricht. Zijn enthousiasme was de aanleiding om ook een project in Limburg te starten.