Kumulus Muziekschool

download (1)
Kumulus is het centrum voor amateurkunstbeoefening in Maastricht en omstreken. Naast lessen en cursussen in muziek, dans, beeldende kunsten en theater & musical, houdt Kumulus zich ook bezig met kunst- en cultuuractiviteiten in en rondom het basis- en voortgezet onderwijs (Kaleidoscoop, cultuureducatie), ondersteuning van amateurkunstverenigingen in Maastricht (KunstActief) en stimuleren wij kunstbeoefening in de wijken van Maastricht via allerlei projecten, samen met andere organisaties. Onze cursisten krijgen regelmatig de gelegenheid hun werk te tonen of te laten horen. Samen doen en samen spelen is bij ons een vanzelfsprekendheid.

Wij werken uitsluitend met professionele docenten. Onze organisatie telt zo’n 125 medewerkers. Ongeveer 3.500 cursisten volgen bij ons met veel plezier één of meerdere cursussen. De Muziekschool staat al sinds 1883 garant voor kwalitatief goed muziekonderwijs. Je kunt kiezen voor Klassiek/Algemeen of Pop/Rock & Jazz. We werken steeds meer met nieuwe (media)middelen. YouTube, computers en andere applicaties zijn niet meer weg te denken uit de leslokalen. Onze docenten geven instrumentale en vocale lessen in diverse genres en niveaus. Instrumentale en vocale lessen zijn in principe voor alle leeftijden toegankelijk. Verder werken we vaak samen met amateurkunstverenigingen en er zijn volop mogelijkheden tot samenspel. Starters beginnen samen in een groepsles. ‘Samen leren en samen doen’ is ons motto! En via onze Voorbereidende klas muziekvakopleidingen kun je je voorbereiden op een carrière als professioneel musicus.
In 2016 is begonnen met een herbezinning op organisatie en werkwijze. De gevolgen hiervan voor onder andere de Limburgse Strijkersdag zijn nog niet duidelijk.

Meer info is te vinden op www.kumulus.nl