FASO

logo

De Federatie van Amateur Symfonie-en Strijkorkesten bestaat 65 jaar, maar is zeker nog niet aan pensioen toe! Bij deze landelijke koepelorganisatie zijn ruim 250 orkesten, jeugdorkesten, muziekscholen en muziekschoolorkesten zijn aangesloten. Naast het beheer van de eigen uitgebreide muziekbibliotheek behartigt zij de belangen van de aangesloten lidorkesten.

Na de constatering dat het aantal jeugdleden en de doorstroom van jeugd uit de jeugdorkesten naar de amateurorkesten terugloopt is in 2008 de FASO-Commissie Jeugdbeleid gestart.

Enkele belangrijke uitgangspunten van het FASO-Jeugdbeleid zijn: niet locatie-specifiek, niet uitsluitend gericht op toptalent, met nadruk op sociale coherentie (samenspelen betekent meerwaarde en winst voor de toekomst). Inmiddels wordt ook aandacht besteed aan (her)intreders uit andere leeftijdsgroepen.

Faso-Limburg is sinds 1978 een zelfstandige stichting die de gezamenlijke belangen van de in Limburg bij de FASO aangesloten symfonie-orkesten behartigt. In de eerste twintig jaar werd jaarlijks een bestuursoverleg belegd waar deskundigen spraken over zaken zoals financieel beleid, dirigentenkeuze en rempla├žanten; tevens organiseerde de Faso-L een samenspeeldag voor alle orkesten. In Tegelen vonden twee regionale festivals plaats waar acht orkesten beoordeeld werden door een commissie van deskundigen. Rond de eeuwwisseling taande de belangstelling om bijeen te komen. Sindsdien ondersteunt de Faso-L organisatorisch en financieel (via een provinciaal fonds) bijzondere initiatieven: regionale innovatieve uitvoeringen, jubileumconcerten, samenwerkingsprojecten en play-ins gericht op het samenspelen van jongeren.

Zie voor meer informatie onze website www.faso.eu