Brabant

Hieronder vind je het inschrijfformulier voor de Brabantse Strijkersdag 2019.

Inschrijfformulier Brabantse Strijkersdag 2019Ik schrijf me in voor de Brabantse Strijkersdag

30 maart en 14 april

Achternaam

Voornaam & tussenvoegsel

Voorbeeld: Heuvel, Bert van de

Straat huisnummer

Postcode

Woonplaats

E-mailadres

Geboortedatum_speler


Belangrijk:

1 Geef aan welke stukken je op het moment speelt (titel en componist)

2 In welke positie speel je?

3 Kun je al met vibrato spelen?

 ja nee

4 Kun je al spiccato spelen?

 ja nee

Mijn docent is

Ik heb les in (plaatsnaam)

Telefoon en/of email van mijn docent

Hoe lang les (jaren)

Ik meld me aan voor (mijn instrument):

Ik wil en kan spelen in orkest:

Let op! Docenten van CKE zullen de uiteindelijke verdeling maken.

Ik heb vorig jaar meegedaan aan de BSD:

 ja nee

Indien ja, in orkest en stem:

Mogen we foto's/video's van je maken en deze voor publiciteit gebruiken?

 ja nee

Mogen we je mailadres voor volgende edities van de Strijkersdag bewaren en gebruiken?

 ja nee


Incassomachtiging: In te vullen door rekeninghouder

De betaling gaat via Stichting Zuid Nederlandse Strijkersdagen. Het inschrijfgeld zal begin april 2019 afgeschreven worden.

Ja  ik machtig stichting Zuid Nederlandse Strijkersdagen éénmalig om het inschrijfgeld à € 35,- van mijn rekening af te schrijven.

IBAN nummer

Naam en voorletters

Geboortedatum

Adres

Postcode Plaats

Telefoon

E-mail

Datum


Inschrijven kan tot 1 februari 2019 en deelname kost € 35,00 .

Er staat een preview van de muziek op de website zodat je kunt bepalen welk orkest geschikt voor je is. De partijen zullen gemaild worden na de verdeling van de deelnemers in de orkesten. De organisatie maakt deze verdeling vanaf 1 februari!